Klachtenprocedure

Natuurlijk doen wij er met elkaar alles aan om alle kinderen hier een hele mooie tijd te bezorgen. Goed contact met ouders is daar een belangrijk onderdeel van. Heeft u klachten, of bent u niet tevreden over de gang van zaken? Spreek ons er gerust op aan. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Komen we er met elkaar niet uit? Dan kun je altijd uw klachten extern neerleggen. De keuze is altijd aan u!

Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang (SKK/Geschillencommissie). Zij verzorgt voor ons de externe klachtenroute. Tijdens de intake vertellen we hoe deze procedure verloopt.

U kunt het klachtenreglement hier downloaden.

U kunt hier het klachtenprotocol downloaden.

Sport BSO Amsterdam
locatie De Lieverdjes
Willinklaan 4
1067 SK Amsterdam

info@sportbsoamsterdam.nl

020 411 31 97 | 06 – 31 54 05 96