Alles over de oudercommissie

Wat is de oudercommissie?

Onze oudercommissie (OC) bestaat uit leuke, betrokken ouders die, samen met ons, de kwaliteit van onze BSO willen behouden en verbeteren. Zij vertegenwoordigen alle ouders en spelen een rol in de communicatie met hen. Wij vinden de samenwerking met de oudercommissie ontzettend belangrijk.

De rechten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft medezeggenschaprecht (adviesrecht) en dus inspraak en invloed op diverse aspecten van onze opvang! Deze rechten zijn vastgelegd de Wet kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat de OC ons gevraagd en ongevraagd adviseert over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. 

Adviesonderwerpen waar de OC advies over geeft:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Maak kennis met de OC leden:

Robert van der Meer

Voorzitter

Ik ben Robert van der Meer en de vader van Jaison en Jewel.  Jaison houdt van voetballen en Jewel –onze turnster- zit in de middenbouw van de OMS. 

Ze hebben het heel erg naar zijn zin, vooral in de zomer met buiten spelen en de leuke uitjes van Sport BSO Amsterdam. 

Ik werk 4,5 dag per week als projectmanager bij een adviesbureau. In mijn vrije tijd doe ik o.a. aan voetbal en gitaarspelen. Mijn vrouw Jennifer werkt ook en wij wisselen het brengen en afhalen van de kinderen zoveel mogelijk af. 

Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie om zo meer betrokken te raken bij de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. En ook omdat ik een goede bijdrage wil leveren aan de kwaliteit op de BSO.

Contact: 06-150.44.333

Frederike Dijk

Secretaris

Mijn naam is Frederike Dijk, moeder van Jonathan en Fiene. Mijn man Arjan en ik werken allebei voltijd en vinden het daarom erg belangrijk dat onze kinderen naar een BSO gaan waar ze zich thuis voelen.

Wij hebben gezocht naar een BSO waar persoonlijke aandacht voorop staat. De kleinschaligheid en de betrokkenheid van alle leid(st)ers bieden net iets extra’s.  Jonathan en Fiene zitten op de Pro Rege school en zitten op Sport BSO Amsterdam de Lieverdjes. (hoewel de oudste zegt niet van sport te houden).

Aangezien zij hier nog heel wat jaren zullen zijn, wil ik mij graag inzetten voor deze mijns inziens bijzondere BSO, vandaar dat ik lid ben geworden van de oudercommissie.

Maurice van der Veld

OC lid

Mijn naam is dus Maurice van der Veld, vader van Lisa van der Veld.

Lisa is na de zomer vakantie gestart op de BSO.

Na de vele verhalen van Mischa en ook van klasgenootje Fiene (dochter Frederike) zijn we toch maar eens gaan kijken en heeft Lisa in de zomervakantie een dagje meegelopen.

Laat dit nou net de dag met de leukste activiteit zijn geweest…

Nou ja, de rest is duidelijk… (anders zou ik niet zijn gevraagd voor de OC).

Monique Gunderson

OC lid

Ik ben Monique Gunderson, moeder van Kick. Ik werk een aantal dagen als Manager Ketensamenwerking en verduurzaming. 

Kick zit op de Ichthusschool en heeft het enorm naar zijn zin. Hij houdt van gezelligheid, sporten, uitgedaagd worden en een warm bad. Dat biedt de Sport BSO op alle facetten en nog veel meer. 

Het is fijn dat er vaste medewerkers zijn die enorm lief zijn, betrokken en meedenken. 

Kick komt blij van de BSO en dan ben ik dat ook. Ik wil graag meedenken, helpen verbeteren waar nodig en mogelijk, zowel in het belang van je eigen kind, de overige kinderen, en die van de medewerkers. Win-win voor iedereen!

Vergadering bijwonen?

De Oudercommissie komt minimaal 3 keer per jaar samen. Als ouder kun je deze vergaderingen ook bijwonen . De agenda komt uiterlijk 2 weken voor de vergadering beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor de vergadering bij de voorzitter. 

Contact:

oc@sportbsoamsterdam.nl