Alles over de oudercommissie

Wat is de oudercommissie?

Onze oudercommissie (OC) bestaat uit leuke, betrokken ouders die, samen met ons, de kwaliteit van onze BSO willen behouden en verbeteren. Zij vertegenwoordigen alle ouders en spelen een rol in de communicatie met hen. Wij vinden de samenwerking met de oudercommissie ontzettend belangrijk.

De rechten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft medezeggenschaprecht (adviesrecht) en dus inspraak en invloed op diverse aspecten van onze opvang! Deze rechten zijn vastgelegd de Wet kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat de OC ons gevraagd en ongevraagd adviseert over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. 

Adviesonderwerpen waar de OC advies over geeft:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Maak kennis met de OC leden:

Robert van der Meer

Voorzitter

Ik ben Robert van der Meer en de vader van Jaison en Jewel.  Jaison houdt van voetballen en Jewel –onze turnster- zit in de middenbouw van de OMS. 

Ze hebben het heel erg naar zijn zin, vooral in de zomer met buiten spelen en de leuke uitjes van Sport BSO Amsterdam. 

Ik werk 4,5 dag per week als projectmanager bij een adviesbureau. In mijn vrije tijd doe ik o.a. aan voetbal en gitaarspelen. Mijn vrouw Jennifer werkt ook en wij wisselen het brengen en afhalen van de kinderen zoveel mogelijk af. 

Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie om zo meer betrokken te raken bij de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. En ook omdat ik een goede bijdrage wil leveren aan de kwaliteit op de BSO.

Contact: 06-150.44.333

Frederike Dijk

Secretaris

Mijn naam is Frederike Dijk, moeder van Jonathan (8) en Fiene (6). Mijn man Arjan en ik werken allebei voltijd en vinden het daarom erg belangrijk dat onze kinderen naar een BSO gaan waar ze zich thuis voelen.

Wij hebben gezocht naar een BSO waar persoonlijke aandacht voorop staat. De kleinschaligheid en de betrokkenheid van alle leid(st)ers bieden net iets extra’s.  Jonathan en Fiene zitten op de Pro Rege school en zitten op Sport BSO Amsterdam de Lieverdjes. (hoewel de oudste zegt niet van sport te houden).

Aangezien zij hier nog heel wat jaren zullen zijn, wil ik mij graag inzetten voor deze mijns inziens bijzondere BSO, vandaar dat ik lid ben geworden van de oudercommissie.

Evelien de Jager

Penningmeester

Mijn naam is Evelien de Jager, moeder van twee kinderen. In april 2018 zijn we van Maastricht naar Amsterdam verhuisd vanwege het werk.

We waren blij verrast door deze BSO, omdat we direct na het eerste telefonisch contact het idee kregen dat onze zoon hier (meer dan alleen) welkom is. Dit in tegenstelling tot andere partijen, waarmee eerder contact is geweest. 

In de praktijk werd bevestigd dat onze zoon bij de BSO goed terecht is gekomen. Ook hebben de sportactiviteiten tot dusver mede bijgedragen aan verdere ontwikkeling van zijn motoriek.

Hierdoor voel ik me betrokken bij de BSO en heb besloten actiever mee te willen denken en opgegeven voor de oudercommissie.

Nienke Pepers-Hohmann

OC lid

 Mijn naam is Nienke Pepers-Hohmann, moeder van Mylène, Florine en Rinze. 

Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik graag betrokken wil zijn bij de plek waar mijn kinderen veel tijd doorbrengen en belangrijke ontwikkelingen doormaken. 

De vergaderingen van de OC geven meer inzage in de gebeurtenissen en de keuzes die gemaakt worden bij Sport BSO Amsterdam. Ook lever ik graag mijn bijdrage door onder meer actief mee te denken over het beleid. 

Mocht u iets in de vergadering van de oudercommissie besproken willen hebben dan hoor ik het graag!

Sjoerd Blom

OC lid

Mijn naam is Sjoerd Blom, vader van Brem en Djoeke op de Sport BSO Amsterdam. Ik ben lid van de Oudercommissie omdat ik graag wil dat onze kinderen gelukkig zijn op de BSO. Tot nu toe zijn ze heel tevreden en wij daardoor ook. 

Deze BSO is bijzonder omdat er veel ruimte is voor de kinderen en de begeleiding hartstikke lief en goed is. 

Mocht je toch vragen of klachten hebben, spreek ons dan aan, dan kijken we samen wat we eraan kunnen doen.

Vergadering bijwonen?

De Oudercommissie komt minimaal 3 keer per jaar samen. Als ouder kun je deze vergaderingen ook bijwonen . De agenda komt uiterlijk 2 weken voor de vergadering beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor de vergadering bij de voorzitter. 

Contact:

oc@sportbsoamsterdam.nl

Sluit Menu